Home | Contact Us
міжнародна громадська організація Дім Свободи Україна

ДІМ СВОБОДИ УКРАЇНА

АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ПАРТНЕРИ

ДОНОРИ

АНОНСИ ТА ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ


МОНІТОРИНГ

Адміністративне судочинство як фактор забезпечення ефективного балансу інтересів громадськості та державної системи

Цей проект з моніторингу та аналізу діяльності адміністративних судів в контексті реформування судової системи в Україні було розпочату у 2007 році за підтримки програми „Україна: Верховенство права” / Chemoniks.

Основними завданнями проекту були визначені наступні:  

Визначити сучасну роль та тенденції розвитку адміністративного судочинства в Україні.

Для України адміністративне судочинство – досить нова реалія у складі судової системи. Вперше ідея розмежування повноважень всередині судової системи для розгляду окремої категорії справ, де відповідачем виступає держава, була реалізована у 2005році. Тож,     Чи зможе система адміністративного судочинства стати ефективним механізмом правового захисту громадян? Наскільки обізнані та готові звертатися до такого суду українці в разі порушення їхніх прав державними посадовцями? Чи готові самі судді новостворених судів виконувати покладені на них повноваження? І нарешті, чи забезпечує держава належним чином функціонування адміністративних судів? Саме на отримання відповідей на ці питання спрямована наша моніторингова та аналітична діяльність. 

Провести просвітницьку кампанію для визначених цільових груп

У питанні забезпечення належного доступу громадян до справедливого судочинства, на наш погляд, просвітницька робота відіграє надзвичайно важливу роль. Саме тому ми залучаємо до нашого моніторингу всі зацікавлені сторони – громадян-позивачів, суддів, студентів-правніків, фахових адвокатів, експертів та журналістів. Опитування учасників судового процесу, ознайомчі візити до суду, проведення тренінгів, фокус-груп, експертних круглих столів та прес-конференцій – всі ці заходи сприяють обізнаності громадян про функціонування судової системи, а отже і збільшують їхні можливості захищати свої права в суді.  

Виробити відповідні рекомендації за результатами проведеного дослідження щодо покращення доступу громадян до судових послуг.

Ми спрямовані на досягнення практичного результату, а саме – на покращення доступу громадян до судових послуг. Що потрібно зробити, аби пересічний українець, звертаючись до суду, відчував себе впевненим і поінформованим? У який спосіб можна підвищити рівень поваги та довіри громадян до судової системи? Відповіді на ці питання ми намагаємося дати, виходячи з результатів проведеного моніторингу. 

Розвивати партнерство між громадськістю та судовою системою задля відновлення довіри громадськості до суду як ефективного захисту прав і свобод.

Ми переконані, що жодна ініціатива не матиме очікуваного результату, якщо не буде налагоджена співпраця між всіма зацікавленими сторонами. У будь-якому демократичному суспільстві суд потребує громадської підтримки і довіри – без цього справедливе судочинство неможливе як таке. Так само і громадяни потребують прозорої і доступної судової влади, аби бути переконаними, що в разі порушення їхніх прав, вони отримають належний захист. Отже, лише розвиток партнерства та взаємна підтримка може змінити ситуацію на краще, і ми постійно працюємо в цьому напрямку. 

Виходячи із поставлених завдань, в рамках проекту „Адміністративне судочинство як фактор забезпечення ефективного балансу інтересів громадськості та державної системи„ проводиться наступна діяльність:

Моніторинг роботи адміністративних судів 

Моніторинг діяльності адміністративних судів буде проводитися через організацію роботи громадських спостерігачів у судах, які будуть присутніми на судових засіданнях і після того надаватимуть свої коментарі щодо організації роботи суду; через проведення опитування позивачів та їхніх представників у суді для визначення рівня задоволеності наданими судами послуг; через опитування суддів та працівників суду щодо розуміння ними своїх повноважень і обов’язків та для визначення, наскільки добре  забезпечені умови для ефективного функціонування суду.

Окремо тут варто зазначити, що „Дім Свободи Україна” за участі експертів проведе порівняльний аналіз роботи Вищого Адміністративного Суду України за останні два роки. Результати аналізу будуть включені до кінцевого аналітичного звіту.

Освітня та тренінгова ініціатива для студентів-правників

В рамках виконання проекту проводиться навчальна та тренінгова діяльність для студентів-правників, які згодом виступають в ролі громадських спостерігачів у судах. Під час таких тренінгів експерти-тренери надають додаткову інформацію про особливості адміністративного судочинства, роз’яснюють основні завдання моніторингу, особливості спілкування з позивачами, суддями та працівниками апарату суду, визначають етичні засади, що ними користується громадський спостерігач у суді. Учасники детально обговорюють питання анкет, за якими проводиться опитування, та зміст і порядок заповнення  форми спостерігача. 

Окрім того, аби забезпечити нашим волонтерам належні умови праці, ми організовуємо ознайомчі візити до адміністративних судів, у яких відбуватиметься спостереження,  під час яких студенти можуть зустрітися з суддями та працівниками судів і „з перших рук” отримати інформацію про те, як працюють суди, які умови праці в судах, тощо.

Інформаційно-консультативна кампанія для позивачів

З метою забезпечити громадян необхідною інформацією та фаховою підтримкою, ми залучаємо до участі в проекті на правах партнерів об’єднання адвокатів, що надають юридичну допомогу на безоплатній основі, а також консультаційний центр, в якому працюють студенти-правники Києво-Могилянської Академії. 

Отже, на інформаційних дошках в судах буде розміщена інформація, куди можна звернутися в разі, якщо потрібна консультація або допомога професійного правника на безоплатній основі (в тому числі щодо тлумачення судового рішення, або прийняття рішення про необхідність подання на апеляцію та складання апеляційного позову, тощо). 

Як доводить попередня практика, такі послуги дозволяють позивачу не лише отримати необхідну інформацію та підтримку, але й суттєво заощадити час, витрачений на розгляд його справи в суді.

Вироблення аналітичного звіту з практичними рекомендаціями

Для вироблення аналітичного звіту, який містить результати моніторингу та практичні рекомендації щодо поліпшення роботи адміністративних судів, створюється експертна робоча групи, до складу якої входять експерти, адвокати, та представники адміністративних судів.

Обговорення запропонованих висновків та рекомендацій проводиться у форматі експертного круглого столу, учасники якого висловлюють свої зауваження та пропозиції, отже мають змогу зробити свій внесок у кінцевий аналітичний продукт. 

Висвітлення результатів проекту

Спрямовуючи зусилля на розбудову сталого партнерства між суспільством та судовою владою, ми надаємо великого значення можливості широкого висвітлення результатів здійснюваного проекту. Проведення прес-конференцій та презентацій спільно з партнерськими організаціями і донорами дозволяє привернути увагу до визначених за результатами проекту проблем та сприяти відкритому обговоренню актуальних питань.

Окрім того, аби забезпечити по можливості більш широке та ефективне використання вироблених в рамках ініціативи аналітичних матеріалів, ми розміщуємо наші звіти на сайті „Дому Свободи Україна” та на сайтах партнерських організацій.

Плани на майбутнє

Здійснення громадського моніторингу діяльності судів для України - справа нова. Але результати пілотного проекту дозволяють нам визначати плани на майбутнє з великою мірою оптимізму.

По-перше , нам вдалося викликати зацікавлення основних цільових груп – громадян, що звертаються до суду, студентів-правників, суддів та експертів. Отже, ми створили команду, яка дозволяє визначати найбільш актуальні питання та пропонувати ефективні шляхи для їхнього вирішення.

По-друге , зважаючи на незадовільну обізнаність громадян діяльністю судової системи, а також на надзвичайно низький рівень довіри українців до суду як такого, необхідно надалі розвивати діяльність у цьому напрямку таким чином, аби поступово змінювати громадську думку на краще, з одного боку, та вимагати більш ефективної роботи від судової системи – з іншого. До того ж, тут варто зважати на залишений українському суспільству у спадок від радянських часів образ суду як репресивного органу. Тож необхідно поступово, але радикально змінити свідомість пересічних українців і довести, що суд – це основний та найбільш дієвий механізм захисту наших прав.

Звичайно, подібних результатів неможливо досягти у короткий термін – потрібна кропітка повсякденна робота, потрібен поступовий план дій. Більше того, ця роботи повинна проводитися в усіх областях і на всіх рівнях. Саме тому ми плануємо у майбутньому залучати до виконання проекту наших партнерів на місцях, забезпечивши їх опрацьованої методикою та передавши отриманий досвід.

Отже, запрошуємо всіх бажаючих до співпраці. Безперечно, спільними зусиллями ми зможемо досягти суттєвих суспільно корисних результатів.